Verkoop voorwaarden

Erica Webwinkel

 1. Erica Webwinkel is een activiteit van Erica Kruiderijen BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30108027. Het BTW-nummer van Erica Kruiderijen BV is 817670956B.01 Onze winkels vindt u in Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Gouda, Haarlem, Heerlen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zutphen. (kijk elders op de site voor de actuele adresgegevens en telefoonnummers).
 2. Voor vragen over producten kunt u contact opnemen met een dichtbij gelegen winkel. U kunt ook een mail sturen naar webshop@ericakruiderijen.nl of u kunt ons bellen op telefoonnummer 033-2535041

Definities

 1. Erica Kruiderijen BV: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en exploitant van de Erica Webshop.
 2. Consument: kopende partij ofwel opdrachtgever.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Erica Kruiderijen BV en een consument van Erica Webshop.
 2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van consument/opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Prijzen

 1. Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW. De portokosten zijn voor rekening van de consument.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling worden de portokosten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

Betaalwijze

 1. In de winkels van Erica kan zowel contant als met behulp van PIN worden betaald. De webwinkel biedt de volgende betaalmogelijkheden: 1) per Factuur Zodra de bestelling is ontvangen kan het bedrag worden overgemaakt.

Verkrijgbaarheid producten / levertijd

 1. De producten die op deze site worden aangeboden zijn tevens verkrijgbaar in de winkels, onder voorbehoud van voorradigheid.
 2. Indien alle producten van een bestelling voorradig zijn zal de bestelling binnen 3 werkdagen worden uitgeleverd.
 3. Mochten artikelen niet op voorraad zijn dan zult u binnen 2 werkdagen worden geïnformeerd worden over leverdatum en eventuele deelleveringen.
 4. Indien een (deel)levering niet binnen 7 werkdagen kan geschieden zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de consument hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Wijze van verzending

 1. Alle leveringen worden verzonden middels TNT-post. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van de consument.

Bedenktijd/ontbinding

 1. Voor bestellingen gedaan via de webshop geldt een zichttermijn. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen mag u zich bedenken de artikelen zonder opgaaf van reden retour zenden. Voor de verbruiksgoederen geldt dat deze in de originele, ongeopende verpakking dienen te worden aangeleverd, bij de goederen dient de pakbon/factuur te worden ingesloten. Stuur de artikelen naar Erica Kruiderijen BV, t.a.v. Retouren, Hogebrinkerweg 16, 3871 KN Hoevelaken. Aldus en binnen deze termijn retour gezonden artikelen worden volledig vergoed door Erica Kruiderijen BV.
 2. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt binnen 30 dagen op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
 3. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

Garantie

 1. Alle gezondheidsproducten van Erica Kruiderijen BV vallen onder de controle van de volgende bevoegde instanties.
 2. Erica Kruiderijen BV garandeert dat haar producten met de grootste zorg zijn bereid uit enkel de beste ingrediënten. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product dan kunt u het restant in de originele verpakking aan Erica Kruiderijen retourzenden: Erica Kruiderijen, Afdeling Kwaliteitsbewaking, Hogebrinkerweg 16, 3871 KN Hoevelaken. Vermeldt daarbij duidelijk wat de klacht is. Indien uw klacht terecht wordt bevonden ontvangt u kosteloos een vervangend product.
 3. Een eventuele vergoeding van schade als gevolg van het niet voldoen aan de specificaties van een product beperkt zich te allen tijde tot de waarde van het vervangende product.
 4. Lees voor het gebruik van producten eerst de bijsluiter. Informeer bij twijfel in één van de winkels van Erica of neem contact op met het centrale telefoonnummer: 033-2535041. Erica Kruiderijen sluit elke schade uit welke direct of indirect voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van haar producten.

Privacy

 1. Erica Kruiderijen BV neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het hanteren van persoonsgegevens conform het hierover bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving.
 2. Alle informatie welke Erica ter beschikking komt in het kader van de website of de webshop wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor de consument deze informatie heeft verschaft.
 3. . Persoonlijke informatie van de consument wordt nimmer ter beschikking gesteld aan derden, anders dan het bevoegd gezag.

Geschillen

 1. Op alle transacties die via de website of de webshop tot stand komen is enkel het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Enkel de Algemene Voorwaarden van Erica Kruiderijen BV zijn van toepassing op aankopen via deze website.
 3. Klachten over producten of over de dienstverlening worden binnen 30 dagen na ontvangst beantwoord.

Prijswijzigingen en publicatiefouten nadrukkelijk voorbehouden.

Copyright (c) 2006 - 2023 Erica Kruiderijen BV Hoevelaken